اخبار

پستی و بلندی های اشتغال بانوان سیستان و بلوچستان بررسی شد.

پستی و بلندی های اشتغال بانوان سیستان و بلوچستان بررسی شد.
🔵پستی و بلندی های اشتغال بانوان سیستان وبلوچستان بررسی شد

✅پیش از ظهر امروز نشستی تخصصی با حضور کارشناسان،فعالین سمن ها و اجتماعی به ریاست فریبا برنایی بجد مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در استانداری برگزار شد
✅گفتنی است در این نشست به منظور تدوین رئوس و دریافت تحلیل و داده های آماری در حوزه ی کسب و کار و اشتغال بانوان در سند ارتقای وضعیت زنان سیستان وبلوچستان؛مهم ترین مباحث طرح و مورد بررسی قرار گرفت
✅گفتنی است تا کنون وضعیت عدالت جنسیتی در حوزه ی بهداشت،کسب و کار،اشتغال و بیمه ی روستایی زنان سیستان وبلوچستان توسط کارشناسان؛فعالین اجتماعی؛متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است
✅بنا بر گفته ی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری این سند بعد از تدوین در شورای برنامه ریزی توسعه ی استان رونمایی و توجه و اجرای آن برای تمامی دستگاه های استان الزامی خواهد شد

۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۶