اخبار

بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری به همراه مدیرکل امور اجتماعی و رییس شورای مبارزه با مواد مخدر و شهردار زاهدان از برخی از مراکز حمایتی ویژه بانوان در حاشیه ی شهر

بازدید مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری به همراه مدیرکل امور اجتماعی و رییس شورای مبارزه با مواد مخدر و شهردار زاهدان از برخی از مراکز حمایتی ویژه بانوان در حاشیه ی شهر

🔵این مسئولین در این بازدید وضعیت شیر آباد(مجدیه)،گرمخانه و دفتر تسهیلگری و یکی از مراکز آموزشی و اشتغال زایی در این حوزه را بررسی کردند


۷ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۵۱