اخبار

✅کمیته استانی خوشه های کسب و کار استان برگزار شداین نشست به ریاست معاون امور اقتصادی استاندار و با حضور فریبا برنایی بجد مدیر کل‌دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری و معاون سازمان صنایع کوچک کشور ،مسئول خوشه های کسب و کار سازمان صنایع کوچک و هیئت همراه و دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد

گفتنی است در کل کشور ۴۸۰ خوشه شناسایی شده و در استان سیستان و بلوچستان ۶ خوشه به ثبت رسیده است.

خوشه ها ی ثبت شده استان شیلات،فرش دستباف، بسته بندی خرما، میوه های گرمسیری، سوزن دوزی، سفالگری وصنایع وابسته،
در حال حاضر مراحل اجرای خوشه شیلات به پایان رسیده و خوشه فرش در حال اجرا می باشد.
خوشه های مطروحه باهدف ۱_ ایجاد روابط همکاری بین ذینفعان،۲_کمک موسسات خدمات دهنده به صنایع زیر مجموعه خوشه۳_کمک و مساعدت نهادهای پشتیبان تشکیل خواهد شد.
همچنین درخصوص اجرای خوشه خرما و بررسی اولویت ها در تعیین خوشه ها از جمله شکل گیری خوشه سوزن دوزی نیز
بحث و تبادل
۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸