اخبار

🔵نشست "تخصصی تشکیل ،تحکیم و تعالی خانواده"با حضور فریبا برنایی بجد مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری،محمود کردستانی مدیرکل صدا و سیمای استان و مدیرعامل شبکه ی ارتباطی مردم نهاد زنان کشور برگزار شد .

🔵نشست "تخصصی تشکیل ،تحکیم و تعالی خانواده"با حضور فریبا برنایی بجد مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری،محمود کردستانی مدیرکل صدا و سیمای استان و مدیرعامل شبکه ی ارتباطی مردم نهاد زنان کشور
۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳