اخبار

فریبا برنایی بجد مدیر کل امور بانوان و خانواده ی استانداری به مناسبت دهه ی فجر با خانواده ی شهید جنگ"عبدالرحمن شه بخش"دیدار کرد

فریبا برنایی بجد مدیر کل امور بانوان و خانواده ی استانداری به مناسبت دهه ی فجر با خانواده ی شهید جنگ"عبدالرحمن شه بخش"دیدار کرد
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۳۴