اخبار

برگزاری کارگروه اجتماعی و فرهنگی ورزش و سلامت بانوان

برگزاری کارگروه اجتماعی و فرهنگی ورزش و سلامت بانوان
علی زینی وند معاون سیاسی_اجتماعی استانداری در کارگروه اجتماعی و فرهنگی ،ورزش و سلامت بانوان استان :

تلاش زیاد و اقدامات موثری از سوی دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری برای تدوین سند ارتقای وضعیت زنان صورت گرفته است

سندی راهبردی و قابل قبولی تدوین شده است که مهم ترین پشتوانه ی آن،جلسات آگاهی بخشی برای این سند است

بعد از تصویب این سند در شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان؛دستگاه ها موظف به رعایت راهبردهای سند در حوزه های گوناگون هستند

در برنامه ریزی بودجه سال آینده برای اجرای راهبردهای سند؛برنامه هایی تدوین خواهد شد

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۵۳