اخبار

برگزاری میزگرد بررسی "وضعیت مشارکت زنان در حوزه های سیاسی اجتماعی بانوان " با حضور فریبا برنایی بجد مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده ی استانداری سیستان وبلوچستان،ابوذر مهدی نخعی،فرماندار زاهدان و جمعی از بانوان فعال اجتماعی و مشاورین

برگزاری میزگرد بررسی "وضعیت مشارکت زنان در حوزه های سیاسی اجتماعی بانوان " با حضور فریبا برنایی بجد مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده ی استانداری سیستان وبلوچستان،ابوذر مهدی نخعی،فرماندار زاهدان و جمعی

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶