اخبار

آیین تودیع و معارفه مدیرکل بانوان.

آیین تودیع و معارفه مدیرکل بانوان.
آیین تودیع و معارفه ی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری با حضور استاندار سیستان وبلوچستان برگزار شد

در این مراسم که با حضور احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و‌بل‌چستان برگزار شد؛ زهرا ابراهیمی به عنوان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری معرفی و از خدمات فریبا برنایی بجد تجلیل به عمل آمد.

زهرا ابراهیمی دانش آموخته ی مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک است که معاونت اشتغال و سرمایه گذاری دفتر امور روستایی وشوراها و سرپرستی دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری را در کارنامه خدمتی خود دارد
۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۳۲