اخبار

بازدید مدیرکل دفتر بانوان و خانواده از روستای حاجی آباد از توابع زاهدان

بازدید مدیرکل دفتر بانوان و خانواده از روستای حاجی آباد از توابع زاهدان
با حضور مدیرکل بانوان و خانواده زمینه های کارآفرینی اجتماعی برای  بانوان در حوزه کسب و کار خرد در روستا بررسی شد.
۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳