اخبار

توسعه پایدار محله ای در گروی بهره گیری بهینه از منابع موجود است.

توسعه پایدار محله ای در گروی بهره گیری بهینه از منابع موجود است.
 
در کمیته ی اقتصادی بانوان استان که به ریاست زهرا ابراهیمی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری و با حضور کارشناسان اقتصادی دفاتر تسهیل گری توسعه ی محلات برگزار شد «شاخص های اقتصادی و تاثیر آن بر کیفیت معیشت خانواده های محلات حاشیه نشین»مورد بررسی قرار گرفت.
 
✅مدیر کل دفتر در این نشست بر لزوم تدوین نقشه ی راهی منسجم برای نیل به توسعه ی پایدار در محلات تاکید و افزود : مهارت آموزی نیروی کار موجود در نواحی حاشیه ی شهری، از طریق آموزشهای رسمی و فنی و حرفه ای مبتنی بر بوم محلات وهنر صنایع دستی  می تواند در توسعه ی مشاغل خانگی نقش مهمی را ایفا کند.
 
✅وی در ادامه  گفت :توسعه پایدار محله ای با در نظر گرفتن مولفه های پایداری (اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی کالبدی و مدیریت نهادی) و استفاده بهینه از منابع موجود امکان پذیر است .
 
✅این مسئول همچنین آموزش را یک حلقه ی مهم در توسعه ی کار آفرینی عنوان و اظهار داشت : تبیین فرصت هایی که صندوق کار آفرینی  و صندوق های خرد روستایی در اختیار بانوان قرار می دهد را می توان در قالب طرح های آموزشی در محلات به یاری فعالین اجتماعی اجرا کرد .
 
✅در پایان نیز کارشناسان حوزه ی اقتصادی دفاتر تسهیل گری نیز به شرح مهم ترین مطالبات و چالش های پیش رو پرداختند ومحصولات تعدادی از فعالین صنایع دستی و دیگر مشاغل خانگی نیز جهت تقویت بازار فروش؛به بازار مجازی وزارت کشور معرفی گردید
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۱۱