اخبار

🔵مطالبات بانوان از تریبون های ائمه ی جمعه مطرح شود

🔵مطالبات بانوان از تریبون های ائمه ی جمعه مطرح شود


☑️زهرا ابراهیمی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده در دیدار با مشاور استاندار در امور اهل سنت ٫ ضمن شرح وضعیت بانوان و خانواده اظهار داشت:ضرورت دارد شاخص ها ی سند ارتقای وضعیت زنان از تریبون های مهم دینی مطرح گردد٫چرا که جامعه ی روحانیت اعم از شیعه و سنی می تواند نقش مهمی را در آگاه سازی جامعه نسبت به حقوق زنان و جایگاه ویژه ی آنان دین مبین اسلام ایفا کند

☑️وی در ادامه بازماندگی از تحصیل؛ازدواج در سنین پایین،ازدواج های ثبت نشده را از مهم ترین مشکلات زنان استان عنوان کرد و افزود: عدالت جنسیتی و برابری باید در تمامی حوزه ها اعم از اقتصادی؛فرهنگی،ورزشی رعایت شود و زنان فرصت ترقی را در جامعه برابر با مردان تجربه کنند.

☑️مولوی حقانی مشاور استاندار در امور اهل سنت نیز ضمن تاکید بر گسترش همکاری های هر چه بیشتر گفت:
در دین اسلام هیچ برتریتی میان زن و مرد وجود ندارد مگر در تقوا.ومتولیان بانوان در استان میتوانند نقش مهمی در تثبیت جایگاه زنان در جامعه ایفا کنند و باید با تبیین صحیح جایگاه زن از منظر آیات و روایات بانوان را نسبت به نقش و جایگاه حساس خود آشناترکرد.

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸