اخبار

🔵محرومیت زدایی جامعه در گروی توسعه ی وضعیت بانوان است

🔵محرومیت زدایی جامعه در گروی توسعه ی وضعیت بانوان است


☑️زهرا ابراهیمی در دیدار با مسئول دفتر هماهنگی منطقه ای بنیاد علوی اظهار داشت :با توجه به تاکید استاندار سیستان و بلوچستان در خصوص توانمندسازی و محرومیت زدایی ضرورت دارد از ظرفیت بسیار خوب بنیاد با هدف توسعه ی اجتماعی و حمایت از اشتغال پایدار در مناطق پایلوت بنیاد ٫در حوزه ی بانوان ٫بهره برد

🔵مدیر کل دفتر امور بانوان با تاکید بر این که مسیر محرومیت زدایی با توسعه ی وضعیت زنان هموار خواهد شد ٫تصریح کرد : علاوه بر اقدام مشترک بین دستگاه های متولی نسبت به برنامه ریزی یکپارچه و منسجم در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی ضرورت دارد اقدامات لازم عملیاتی شود و ظرفیت بنیاد مستضعفان در این زمینه همواره توسعه محور بوده است


🔵این مسئول در پایان گفت :طرح های بنیاد مستضعفان در استان منشأ تحولات بسیاری بوده و ازاین فرصت برای توسعه ی وضعیت بانوان باید نهایت بهره را برد

۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹