اخبار

🔵زمینه های همکاری دفتر امور بانوان و خانواده و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی گسترش می یابد .

🔵زمینه های همکاری دفتر امور بانوان و خانواده و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی گسترش می یابد .


☑️زهرا ابراهیمی در دیدار با مدیر کل اتباع خارجی استان بر لزوم تعامل و گسترش زمینه های همکاری تاکید و خاطر نشان کرد :ظرفیت انجمن های مردم نهاد بین المللی می تواند در زمینه ی توانمندسازی و تسهیل وضعیت زنان جامعه ی هدف اداره ی اتباع ٫اثر بخش و راهگشا باشد.

🔵این مسئول در ادامه خاطر نشان کرد : ازهر گونه تعامل و هم افزایی در راستای ترقی وضعیت زنان که پایه ی اصلی خانواده و جامعه را تشکیل می دهند ٫استقبال خواهیم کرد .

🔵گفتنی است در این نشست نبی بخش داودی نیز به شرح آخرین وضعیت خانواده ی های اتباع و سایر جوامع مخاطب این دستگاه و شاخص های آنان در حوزه ی مختلف پرداخت .

🔵همچنین در این نشست طرفین پیرامون فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی نیز گفتگو کردند و آخرین وضعیت فرایند اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفت .

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۴۰