اخبار

🔵سومین جلسه مجازی کارگروه فرهنگی و اجتماعی حوزه زنان و خانواده وزارت کشور برگزار شد

🔵سومین جلسه مجازی کارگروه فرهنگی و اجتماعی حوزه زنان و خانواده وزارت کشور برگزار شد

زهرا ابراهیمی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در این کارگروه که به ریاست مشاور وزیر کشور به شرح اجمالی وضعیت استان در ارتباط با موضوع جلسه پرداخت.
مدیر کل دفتر بانوان و خانواده در این نشست که به همراهی مشاور بانوان اداره کل آموزش و پرورش همراه بود وضعیت مدارس را در ماه جاری و اقدامات صورت گرفته را شرح داد
به گزارش اخبار بانوان ٫دفترامور بانوان و خانواده ی استانداری سیستان وبلوچستان حضوری فعالانه و مستمر در کارگروه های تخصصی سه گانه در حوزه زنان و خانواده وزارت کشور با عناوین و موضوعات اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به شرایط بحران کرونا؛ در قالب ویدئو کنفرانس داشته است.
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۴۹