اخبار

حضور زهرا ابراهیمی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده در نشست بررسی نقش زنان در دفاع مقدس

حضور زهرا ابراهیمی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده در نشست بررسی نقش زنان در دفاع مقدس
زهرا ابراهیمی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده در نشست بررسی نقش زنان در دفاع مقدس ٫که به همت امور بانوان شهرداری و با حضور عبدالقادر پربار شهردار زاهدان ٫ خلیل الله صاحبداد زهی معاون و نوشین حسابی مقدم مشاور امور بانوان شهرداری برگزار شده بود خاطر نشان کرد :فرهنگ مبارزه و صیانت از کیان وطن چهره ای مردانه نداشته و نخواهد داشت ؛زنان پیشتازانی بودند که در هشت سال دفاع مقدس شش هزار شهید را برای وطن تقدیم کرده و همچنان به رسالت خویش و تلاش برای نیل به توسعه و آبادانی وطن  پایبند هستند .
 
🔵زهرا ابراهیمی همچنین اظهار داشت :تبیین نقش کلیدی زنان در آن ایام٫میتواند به یک سرمایه و ظرفیت ارزشمند برای نسل جدید تبدیل شود و فارغ از شعار ٫حقیقت  به صراحت و روشنی گفته شود و چرایی آن خروش شجاعانه ی زنان و مردان برای حفظ آرمان های انقلاب٫خاک وطن از تریبون های متفاوت و موثر مطرح گردد .
وی در ادامه گفت :فرهنگ ایثار و شهادت ٫به نیکی برابری و عدالت جنسیتی تاکید می کند و این رهنمود و چراغی برای آیندگان است ٫چرا که زنان در آن ایام برای وطن جنگیدند و اکنون مبارزه سبک و سیاقش متفاوت گشته و باید برای تحقق عدالت در تمامی ابعاد تلاش کرد ٫تا به توسعه ی پایدار دست یابیم و توسعه ی پایدار موجب حفظ کیان وطن و آبادانی می گردد .
 
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۰۲