اخبار

🔰مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در گفتگوی اختصاصی با ایرنا

🔰مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در گفتگوی اختصاصی با ایرنا

فرهنگ ایثار و شهادت به نیکی، برابری و عدالت جنسیتی تاکید می کند و این رهنمود و چراغی برای آیندگان است زیرا زنان در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از وطن با جان و دل جنگیدند و اکنون مبارزه سبک و سیاقش متفاوت گشته و باید برای تحقق عدالت در تمامی ابعاد تلاش کرد تا به توسعه پایدار دست یابیم و این توسعه موجب حفظ کیان وطن و آبادانی آن می شود.

متن کامل مصاحبه :
www.irna.ir/news/84048298/

۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰