اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از کارگاه اشتغالزایی بانوان سرپرست خانوار در حاشیه شهر

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از کارگاه اشتغالزایی بانوان سرپرست خانوار در حاشیه شهر
 
زهرا ابراهیمی در حاشیه ی این بازدید ضمن بررسی وضعیت کارگاه اشتغال زایی چند منظوره ی زینب کبری (س) اظهار داشت :اشتغال زنان ، همواره یکی از دغدغه‌های دفتر بانوان و خانواده ی استانداری بوده است و باید بدنبال پیشبرد اصولی سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی باشیم ٫از همین رو  ضرورت دارد  نقش آنان در اقتصاد خانواده و اشتغالزایی برایشان  متناسب با ظرفیت‌ های این قشر از جامعه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی و مبتنی بر بهره وری باشد.
 
وی در ادامه ضمن گفتگو با مدیران و کارکنان این کارگاه بر لزوم کمک به توانمندسازی و یاری مادران شاغل در این مجموعه تاکید و تصریح کرد:با هدف توانمندسازی و ارتقای امنیت غذایی  فرزندان مادرانی که علاوه بر ایفای نقش به عنوان مادر در خانه ٫سرپرست و عهده دار مسئولیت زندگی هستند ٫در تلاش هستیم از ظرفیت های موجودبرای تهیه ی بسته های  غذایی و حمایتی کودکان زنان سرپرست خانوار  استفاده و  در اختیار این بانوان قرار دهیم 
 
۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۴