اخبار

دفتر بانوان و خانواده ی استانداری پیشتاز در توسعه ی کسب و کار بانوان

دفتر بانوان و خانواده ی استانداری پیشتاز در توسعه ی کسب و کار بانوان

مدیر کل دفتر بانوان و خانواده ی استانداری در نشست با نماینده سازمانهای مردم نهاد درشورای توسعه٫یکی از مهم ترین اهداف و سیاست‌های دفتر را ٫توسعه ی معیشت پایدار بانوان عنوان کرد و اظهار داشت :دفتر بانوان و خانواده ی استانداری در تلاش است در این زمینه پیشتاز باشد ٫ازاین رو فعالیت های متعددی در حوزه های مختلف کسب و کار بانوان در سطح استان انجام شده ٫که راه اندازی کمیته ی بانوان شورای عالی هاسب به تسریع این روند کمک شایانی کرده است.
زهرا ابراهیمی در این نشست ضمن اعلام آمادگی دفتر در ارتباط با حمایت و تعامل سمن ها ٫خاطر نشان کرد:ظرفیت سمن ها در استان بسیار ارزشمند است و طرح های تاب اوری٫توانمندسازی و مهارت آموزی بانوان و خانواده می تواند توسط سمن ها در سطح استان اجرا گردد و به تسهیل گری در جامعه رونق دهد .
گفتنی است در این نشست ٫طرح هایی با هدف تقویت مشاغل خانگی و کسب و کار های خرد از سوی محمد امیر براهویی نیز مطرح گردید و در راستای پیگیری اجرایی شدن آن نیز از سوی مدیر کل دفتر اقدامات لازم صورت گرفت


۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۳