اخبار

نشست مدیر کل دفتر بانوان و خانواده با مشاور استاندار در امور بازماندگان از تحصیل استان

نشست مدیر کل دفتر بانوان و خانواده با مشاور استاندار در امور بازماندگان از تحصیل استان

زهرا ابراهیمی مدیر کل دفتر بانوان و خانواده ی استانداری گسترش عدالت جنسیتی در حوزه ی آموزش و پرورش را یک ضرورت مهم عنوان کرد و اظهارداشت :توسعه ی عدالت جنسیتی و درصد جذب دانش آموزان بازمانده روند رو به توسعه ای داشته و اما همچنان از شرایط مطلوب فاصله داریم و باید از نهایت ظرفیت های موجود برای جذب حداکثری بازماندگان از تحصیل بهره برد
وی در ادامه با تاکید بر بررسی دقیق وضعیت مدارس در کرونا خاطر نشان کرد:در کارگروه فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور در حوزه ی زنان و خانواده وضعیت دانش آموزان استان در بحران کرونا نیز بر پایه تحلیل و آمار ارایه شده و از طرفی بازدید هایی در سطح حاشیه ی شهر و وضعیت مدارس ویژه بازماندگان از تحصیل انجام داده و در صدد گسترش این مدارس در سطح استان هستیم.

۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶