اخبار

🔵روز شلوغ دفتر بانوان و خانواده ی استانداری


از دیدار با فعالین اجتماعی و سمن ها٫کار آفرینان زن تا نشست مدیر کل با نماینده ی تشکل های استان در شورای توسعه
زهرا ابراهیمی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری٫در دیدار هایی جداگانه امروز٫ دوشنبه ٫۱۴مهرماه با دکتر پوراندخت نخعی پزشک درمانگر حوزه ی اعتیاد٫ پیرامون وضعیت کمپ های ترک اعتیاد گفتگو و مقرر شد بزودی بازدیدهایی از مراکز ترک اعتیاد انجام شود و برای گسترش این مراکز در سطح استان با بهره گیری از ظرفیت سمن های این حوزه تلاش شود .
در نشستی دیگر نیز با دکتر فاطمه ریگی٫پژوهشگر در حوزه ی کار آفرینی٫کار آفرین و مدیر عامل شرکت هانی و مهتاب نیز ضمن بررسی وضعیت و چالش های پیش روی کار آفرینان وضعیت کارگاه های اشتغال زایی در سطح استان و چگونگی بهره مندی از ظرفیت هاسب برای توسعه ی پایدار بانوان مورد بررسی قرار گرفت
در نشست مدیرکل دفتر با فاطمه زیرکی نماینده ی تشکل ها در شورای توسعه استان٫اشرف سلمانیان مدیر عامل انجمن بیماران تالاسمی نیز وضعیت سمن های اجتماعی و اشتغال زایی نیز بررسی و بر لزوم نهادسازی جهت بررسی وضعیت حقوقی زنان تاکید شد

۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۶