اخبار

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری ازدهکده ی المپیک زاهدان بازدید کرد

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری ازدهکده ی المپیک زاهدان بازدید کرد

زهرا ابراهیمی در این بازدید ٫این مجتمع را یک ظرفیت ویژه برای تقویت فعالیت های ورزشی عنوان کرد و اظهار داشت :توسعه ی ورزش به ویژه ورزش های همگانی ٫سلامتی عمومی جامعه را تضمین می کند و جامعه ی بانوان نیز نیازمند توسعه ی این مجموعه هستند

🔵وی در ادامه راه اندازی مراکز مشاوره و ورزشی و درمانی را در این مکان یک ضرورت دانست و خاطر نشان کرد:ارایه ی خدمات اجتماعی و درمانی می تواند ارتقای کیفیت ورزشها را به دنبال داشته باشد
این مسئول همچنین در نشست با وریا کرد مدیر دهکده ی المپیک ٫جذب سرمایه گذاری برای ارتقای سطح کیفی این مجتمع را نیز ازجمله برنامه های مهم عنوان کرد و بر لزوم برگزاری هر چه بیشتر فعالیت های ورزشی ویژه بانوان ٫به منظور تامین سلامت و پویایی جامعه ی بانوان به ویژه بانوان شاغل ٫تاکید و تصریح کرد :راه‌اندازی پویش های پیاده روی٫و برگزاری دیگر ورزش های مفرح نیز از جمله برنامه هایی است که می توان با تعامل با اداره کل ورزش و جوانان در این مکان برگزار کرد .
@banovansistanvabaloochestan
۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۸