اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از شهرستان بمپور

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از شهرستان بمپور
 
زهرا ابراهیمی ٫مدیرکل امور دفتر  بانوان و خانواده ی استانداری  در نشست تخصصی بررسی وضعیت شاخص های توسعه ی بانوان در شهرستان بمپور که با حضور فرماندار و مدیران ادارات و جمعی ازبانوان بمپوربرگزارشداظهارداشت :شهرستان های نوپایی چون بمپور  از سرمایه های انسانی ارزشمند و بی بدیل  برخورد دار هستند  و زادگاه یکی از بزرگترین اساتید سوزن دوزی کشور که  شهرت ملی دارد ٫زنده یاد مهتاب نوروزی نیز همین شهرستان است و توسعه ی پایدار بمپور در گروی  توانمندسازی و خودکفایی جامعه بویژه بانوان جامعه است.
وی در ادامه  ٫ضمن تاکید بر پیگیری مستمر وضعیت بانوان و خانواده های  بمپوری٫اظهار داشت :تحقق شاخص های عدالت جنسیتی در تمامی حوزه ها باید یک اصل مهم٫ وسند ارتقای وضعیت زنان معیاری برای سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران شهرستان ها تلقی گردد.
این مسئول  با  اشاره به نقش با اهمیت زنان در تقویت جامعه بویژه جامعه روستایی ٫نقش مولد آنان را حیاتی و اثر بخش عنوان کرد و اظهار داشت :بمپور  از ظرفیت بالقوه ای در حوزه ی صنایع دستی ٫کشاورزی برخورد دار است و تقویت خودکفایی و توانمندی بانوان در این حوزه ها٫اقتصاد منطقه را تقویت می کند .
متولی امور بانوان استان ٫ در جمع اعضای کارگروه بانوان و خانواده ی شهرستان بمپور خبر از پیگیری جهت راه اندازی کارگاه های اشتغال زایی با کمک کمیته ی بانوان شورای عالی هاسب داد و گفت:بر اساس شناسایی ظرفیت های منطقه و با هدف توانمندسازی و اشتغال زایی با همکاری کمیته ی بانوان شورای عالی هاسب در صدد راه اندازی کارگاه های اشتغال زایی در بمپور هستیم که می تواند گامی اثر بخش برای رونق اقتصادی شهرستان نیز باشد و درصد مشارکت اقتصادی زنان را ارتقا بخشد .
در ادامه فرماندار و بخشداران مرکزی و کلاتان٫مشاور امور بانوان و جمعی از زنان بمپوری نیز به شرح وضعیت و چالش ها و ظرفیت های شهرستان در حوزه ی بانوان پرداختند.
گفتنی است در ادامه برنامه های سفر مدیر کل دفتر بانوان به شهرستان بمپور٫وی به همراهی فرماندار طی بازدید  از ظرفیت های اشتغال زایی حوزه ی بانوان نظیر کارگاه های صنایع دستی٫سوزن دوزی و گلیم بافی در شهرستان و شهر محمدان   وضعیت آنان مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه ظرفیت های گردشگری بمپور نظیر باغ خالصه٫قلعه تاریخی بمپور٫نیز بازدید شد .
 
 
۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰