اخبار

در ادامه پیگیری های دفتر بانوان استانداری برای تسریع در تکمیل پروژه ی پارک بانوان :

در ادامه پیگیری های دفتر بانوان استانداری برای تسریع در تکمیل پروژه ی پارک بانوان :

نشست مدیر کل دفتر با معاون شهردار در امور زیربنایی و عمرانی شهرداری زاهدان
زهرا ابراهیمی در این نشست با اشاره به نشست هفته ی گذشته که با حضور شهردار و مدیر کل دفتر فنی استانداری برگزار شده بود ٫اظهار داشت :خوشبختانه تعامل بسیار خوب میان دستگاهی برای تسریع در روند تکمیل و بهره برداری از آن شکل گرفته است و باید برای استمرار این جریان تا حصول نتیجه تلاش کرد .
وی در ادامه ضمن تاکید بر این که پارک بانوان یک ضرورت مهم برای این قشر است گفت :فاز یک پروژه پیشرفت فیزیکی مطلوبی داشته و باید تسریع در تکمیل پروژه ی پارک بانوان در اولویت برنامه های عمرانی استان باشد

۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۹