اخبار

آغاز هفته ملی سلامت بانوان ایران (روز شمار هفته سلامت بانوان)

 
 روز شمار هفته ملی سلامت بانوان ایران(سبا)
 
پنجشنبه۲۴ مهر:  زنان پیشگامان خود مراقبتی و حفاظت از اعضای خانواده در پیشگیری از کووید ۱۹
جمعه۲۵ مهر:  پاسداشت و تکریم بانوان فداکار کادر بهداشت و درمان در مقابله با کووید ۱۹
شنبه۲۶ مهر:  شیوه زندگی سالم  زنان و کووید ۱۹ با تاکید بر چاقی به عنوان عامل وخامت کووید۱۹
 یکشنبه ۲۷مهر:  سلامت باروری زنان (روابط زناشویی، بارداری و زایمان ایمن و سالم ) در همه گیری کووید ۱۹
 دوشنبه ۲۸مهر:  زنان و سلامت روانی در همه گیری کووید ۱۹
  سه شنبه ۲۹مهر:  نقش زنان در پیشگیری از انتشار باورهای غلط درباره کووید  ۱۹
 چهارشنبه ۳۰مهر:  پیشگیری از آسیب های شغلی و اجتماعی زنان در اپیدمی کووید ۱۹
🔵دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری سیستان وبلوچستان
 
۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۴۰