اخبار

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در جمع بانوان حاشیه ی شهر زاهدان :

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در جمع بانوان حاشیه ی شهر زاهدان :

امسال هفته ی سلامت بانوان را بسیار متفاوت تر از سال های قبل شروع کردیم.
رویکرد مهم برنامه های هفته ی سلامت بانوان با موضوع «سلامت بانوان در ایام کرونا»بود و در همین راستا علاوه بر حضور در جمع مدافعین سلامت مرکز بهداشت و بیمارستان ٫در جمع بانوان حاشیه ی شهر زاهدان در خیابان کشاورز ٫علاوه بر بررسی وضعیت این بانوان ٫از برنامه ی خدماتی رایگان درمانی که ویژه ی بانوان حاشیه ی شهر در مسجد امام حسین (ع)واقع در خیابان کشاورز به همت امور بانوان شهرداری و توسط مدافعین سلامت مرکز بهداشت برگزار شده بود ٫بازدید کردیم .
بانوان نقش ارزشمندی در جامعه دارند و در این ایامی که کرونا زیستن تمامی اعضای جامعه را با چالش روبرو ساخته است ٫زنان در صیانت خانواده نقشی موثر دارند و باید آگاهی بخشی در سطح کلان صورت گیرد تا جامعه از شرایط کنونی کمتر آسیب ببیند.
بانوان مدیران سلامت خانواده هستند وچه در خانواده، چه به عنوان فعال اجتماعی در جامعه و بازار کار، مسئولیت خودمراقبتی و حفاظت از خود و اعضای خانواده در پیشگیری از کووید19 را به عهده دارند

۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۷