اخبار

✅حضور مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

✅حضور مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

 صبح امروز این نشست با دستور جلسه«تدوین برنامه با محوریت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار »و به ریاست فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان مجلس برگزار شد
زهرا ابراهیمی در این نشست به شرح وضعیت و چالش ها و ظرفیت زنان استان پرداخت

۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۴۴