اخبار

🔵مسایل و مشکلات زندانیان بویژه زنان ٫پسا زندان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

🔵مسایل و مشکلات زندانیان بویژه زنان ٫پسا زندان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 
زهرا ابراهیمی در نشستی که با مدیر عامل و اعضای انجمن حمایت ازحقوق زندانیان استان داشت بر لزوم توجه به توانمند سازی و تاب آوری بانوان بعد از زندان و لزوم گسترش چتر حمایتی برای خانواده های زندانیان به ویژه کودکان  تاکید و اظهار داشت :مسایل و مشکلات زندانیان بویژه زنان ٫پسا زندان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و چگونگی رویارویی جامعه با آنان نیز ممکن است به آسیب بیشتر به ایشان منجر گردد ٫ازاین رو باید برنامه های عملیاتی برای توانمند سازی آنان برای رویارویی با بحران پسا زندان اجرا گردد و از طرفی باید خلا های در جامعه برطرف گردد تا شاهد کاهش شمار زندانیان غیر عمد باشیم‌.
این مسئول همچنین در ادامه خاطر نشان کرد :قشر زندانی باید در ایامی که در زندان بسر می برد از منظر «مهارت آموزی» از خدمات متناسب بهره مند گردد تا زمینه ی خودکفایی و اشتغال زایی برای آنان فراهم شود و از طرفی مسایل مربوط به  امکانات اولیه و بهره مندی آنان از حقوق اولیه نیز با حساسیت دنبال گردد که خوشبختانه اداره کل امور زندان های استان ازاین حیث بویژه برای بند نسوان ٫وضعیت مطلوبی را فراهم ساخته است.
گفتنی است در ادامه نیز بر لزوم بهره مند ی از ظرفیت های مشترک دفتر امور بانوان و انجمن حمایت از حقوق زندانیان تاکید گردید
 
۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۲۸