اخبار

نشست تخصصی «بررسی راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی پیش روی زنان بهبود یافته از اعتیاد »

نشست تخصصی «بررسی راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی پیش روی زنان بهبود یافته از اعتیاد »
 
زهرا ابراهیمی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در نشست با معاونت پیشگیری از آسیب اداره کل بهزیستی که با حضور جمعی از فعالین حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد،اظهار داشت :از مهمترین  مباحث پیشگیری از اعتیاد آموزش و توانمندسازی زنان است که در اولویت برنامه های دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری است 
وی همچنین تصریح کرد :دو فرایند آموزش و اشتغالزایی مادران کودکان کار و زنان بهبود یافته و تسهیل گری در مناطق پرخطر از اقداماتی است که می توان با تعامل با معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان به طور وسیع و هدفمند انجام داد
وی با اشاره به  اجرای طرح  های توانمند سازی در مناطق مختلف و ساماندهی افرادی که با چالش روبرو هستند  ابراز داشت:  فعالیت مراکز توانمندسازی و پناهگاه‌های درمانی در حوزه های مختلف  با رویکرد خانواده و محوریت زنان در جهت موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می شود.
این مسئول، توانمندسازی بهبود یافتگان از اعتیاد را نیز یک ضرورت خواند و ابراز داشت  :اشتغال زایی و توانمندسازی همه جانبه ی آنها می توان تا حدود بسیاری چالش های زنان بهبود یافته  را تعدیل کرده و باید زمینه های خودکفایی و پایدار وضعیت  آنان فراهم شود و این رسالت را می توان به سمن های فعال در حوزه ی اجتماعی در شهرستان های چابهار ٫زهک و حاشیه ی شهر زاهدان واگذار کرد.
گفتنی است در این نشست مهم ترین مسایل پیش روی زنان سرپرست خانوار و بانوان ساکن در محلات حاشیه ی شهر نیز مورد بررسی قرارگرفت.
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۳۴