اخبار

پیوست فرهنگی و اجتماعی برای فعالیت های اقتصادی و عمرانی ضروریتی اجتناب ناپذیر است

پیوست فرهنگی و اجتماعی برای فعالیت های اقتصادی و عمرانی ضروریتی اجتناب ناپذیر است
 
زهرا ابراهیمی در نشست با مدیر کل بنیاد مسکن استان ٫اهمیت پیوست های فرهنگی و اجتماعی را یک ضرورت اجتناب ناپذیرعنوان کرد و اظهار داشت:در جامعه نیازمند به یک بازنگری هستیم ،در واقع تمامی فعالیت های اقتصادی و عمرانی در سطح استان باید با توجه به پیوست های اجتماعی انجام شوند و رعایت آن تاثیر مهمی بر کاهش آسیب های اجتماعی دارد .
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در ادامه نیز خاطر نشان کرد :فضاهای شهری و روستایی باید متناسب با نیازهای اجتماعی و فرهنگی بانوان و خانواده و کودکان ساخته شوند و فضاهای تفریح و بالندگی وآموزشی کودکان در حواشی شهر ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و این مهم تنها در صورتی امکان پذیر است که دستگاه های اجرایی تعاملی جدی و اقداماتی همسو در راستای تحقق مفاد سند ارتقای وضعیت زنان و برنامه های دفتر امور بانوان استانداری به عنوان مرجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک سیستان وبلوچستان داشته باشند.
وی از همین رو استفاده از ظرفیت های مختلف دولتی را برای راه اندازی خانه های مهارت و فرهنگسراهای مختلف برای خانواده ها و کودکان را یک فرصت  مغتنم خواند و استفاده از ظرفیت های بنیاد مسکن در حوزه ی روستایی را در این مبحث بسیار مهم عنوان کرد و گفت :سیستان وبلوچستان کلانترین جامعه ی روستایی را دارد و باید برای سرمایه ی انسانی روستایی و شهری برنامه ریزی های جدی انجام شود تا از آسیب های اجتماعی مصون باشند.
زهرا ابراهیمی همچنین حضور معاونت یک بانو در حوزه ی پشتیبانی بنیاد مسکن استان را اتفاقی نیک و نشان اعتماد مدیریت ارشد مجموعه به زنان شایسته و متخصص عنوان کرد
سید خلیل منبتی مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این نشست بر لزوم توسعه ی فرهنگی و اجتماعی جامعه تاکید و از گسترش همکاری های دوجانبه نیز استقبال کرد.
۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷