اخبار

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در جمع بانوان شهرستان زهک مطرح کرد:

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در جمع بانوان شهرستان زهک مطرح کرد:
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در جمع بانوان شهرستان زهک مطرح کرد:
راهبردهای مناسب باهدف   تقویت پیوست های اجتماعی و توانمند سازی مردمی در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد.
 
زهرا ابراهیمی در نشست کارگروه بانوان و خانواده ی زهک که با حضور فرماندار شهرستان  برگزار شد،جایگاه مشاورین بانوان فرمانداری ها را اثر گذار و راهبردی خواند و گفت :حضور قدرتمند برنامه های بانوان و خانواده با طرح های هدفمند و مبتنی بر پژوهش از رویکردهای مهم استان است که در این راستا باید باید راهبردهای مناسبی در تقویت پیوست های اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین افزود : توانمند سازی مردمی و سهیم سازی سمن ها در پیشبرد امور و برنامه های حوزه زنان و خانواده نیز از جمله برنامه های مهم حوزه ی بانوان و خانواده ی استان است 
زهرا ابراهیمی  در ادامه نیز خاطر نشان کرد :تقویت بانک اطلاعاتی زنان، آسیب شناسی، ارائه پیشنهادات کاربردی و همچنین طرح های اثرگذار در حوزه مهار آسیب های اجتماعی، باید در اولویت قرار گیرد.
این مسئول برگزاری های نشست های هم اندیشی در حوزه ی بانوان را یک ضرورت عنوان کرد و تصریح کرد :تعامل و هم افزایی و فاصله گرفتن از شعار و کلی گویی در پیشبرد اموز زنان در استان اصلی اجتناب ناپذیر است و باید با تعریف طرح های مشخص و هدایتگری منابع اثربخشی حوزه بانوان و خانواده را دو چندان کرد.
متولی امور بانوان و خانواده ی استان  بر توسعه ی طرح های توانمندسازی و اشتغال زایی  با هدف توسعه ی جامعه ی محلی و توانمندسازی جامعه  تاکید وتصربح کرد:فعالیت های دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در حوزه ی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به دنبال اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی زنان جامعه است.
گفتنی است در این نشست بانوان شهرستان زهک نیز به شرح مطالبات و وضعیت شهرستان از مناظر مختلف پرداختند .
 
۴ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۲۱