اخبار

آغاز بکار  دوره ی توان افزایی و تاب آوری جوامع محلی

آغاز بکار  دوره ی توان افزایی و تاب آوری جوامع محلی

 

پنجمین دوره ی توان افزایی و تاب آوری جوامع محلی در سیستان وبلوچستان با حضور مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری،فراگیران محلی برگزار شد .

مدیر کل بانوان و خانواده ی استانداری در افتتاحیه ی این دوره گفت :فراگیران در این کارگاه در کنار مباحث تاب آوری اجتماعی ،در دوره های آموزشی آشنایی با صندوق های خرد روستایی،تبیین صندوق های بیمه ی روستایی و عشایری،آشنایی با روش های کارآفرینی نوین توسط مسئول امور استانهای بنیاد توسعه و تعاون کارآفرینی کشور ومدرسین حوزه شرکت خواهند کرد.

🔵بیشتر بخوانید :
@banovansistanvabaloochestan

۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۴۴