اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از باغ خانواده ،باغ ورزش بانوان

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از باغ خانواده ،باغ ورزش بانوان

 

با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری، مشاور امور بانوان شهرداری و معاون سازمان سیما منظر و فضای سبز وضعیت باغ مورد بررسی قرار گرفت

۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۰۶