اخبار

در نشست مدیرکل دفتر بانوان با رییس حوزه ی علمیه ی خواهران استان تاکید شد :

در نشست مدیرکل دفتر بانوان با رییس حوزه ی علمیه ی خواهران استان تاکید شد :

 

تقویت جامعه در گروی پرورش و بالندگی جامعه ی زنان است

زهرا ابراهیمی در این نشست بر لزوم همکاری و هم افزایی دوجانبه تاکید و اظهار داشت :تقویت جامعه در گروی پرورش و بالندگی جامعه ی زنان است و بانوان مرکز قوام خانواده را تشکیل می دهند و از همین رو رسالت ویژه ای در قبال تربیت و پرورش جامعه دارند

گفتنی است در این نشست بر لزوم اجرای طرح های گفتگوی میان نسلی،گسترش فرهنگ کتابخوانی،تامل بر سیره ی بزرگان تاکید شد.


۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۴۰