اخبار

با حضور مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری فاز دوم تعاونی کوک مکران افتتاح شد.

با حضور مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری  فاز دوم تعاونی کوک مکران افتتاح شد.
تولید در منزلاب زاهدان ،فروش در پایتخت کشور ،تهران
زهرا ابراهیمی در آیین افتتاح فاز دوم این شرکت اظهار داشت:اشتغال زایی برای بانوان بویژه بانوان جامعه ی روستایی بر پویایی اقتصاد و ارتقای امنیت اجتماعی تاثیرعمده ای دارد .
وی همچنین خاطر نشان کرد :مجری این طرح از محل تسهیلات روستایی صندوق کارآفرینی امید  دریافت کرده و همچنین کلیه ی پرسنل ازپوشش بیمه ی روستاییان و عشایری برخورد دار هستند.
وی  یاد آور شد فعالیت این شرکت در روستای منزلاب که خود ازجمله روستاهای واجد کارکرد های گردشگری و اقتصادی است رویداد بسیار نیکی است و می تواند در جوانب مختلف بر توسعه ی پایدار این روستا بیفزاید .
گفتنی است این شرکت به تولید البسه ی زنانه و ارسال  آن به تهران  مشغول است و ۱۵ زن  مشغول به فعالیت در این واحد  تولیدی هستند و بخش دیگری از البسه این شرکت در یک واحد تولیدی در حاشیه ی شهر ،تولید می شود و در واقع موجب اشتغالزایی برای سی نفر دیگر شده است.

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۵۵