اخبار

◀️در راستای بررسی شاخص های توسعه ی وضعیت زنان و خانواده ی در شهرستان های استان برگزار شد

◀️در راستای بررسی  شاخص های توسعه ی وضعیت زنان و خانواده ی در شهرستان های استان برگزار شد

 

نشست  مدیر کل بانوان و خانواده ی استانداری با فرماندار شهرستان تفتان

گفتنی است در این دیدار بر لزوم توجه به مسایل و وضعیت بانوان به عنوان عامل مهم توسعه ی پایدار شهرستان  و بر ضرورت  برنامه ریزی بر اساس مفاد سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده به عنوان یک سند راهبردی تاکید شد .

۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۳۳