اخبار

حضور استاندار سیستان وبلوچستان در اداره کل امور بانوان و خانواده ی استان

حضور استاندار سیستان وبلوچستان در اداره کل امور  بانوان و خانواده ی استان

احمد علی موهبتی در این دیدار که با همراهی معاون عمرانی ،مدیر کل روابط عمومی و اداری مالی استانداری صورت گرفت ، ضمن قدر دانی از تلاش های مدیرکل و کارشناسان این دفتر ،بر لزوم برنامه ریزی و اجرای سیاست های توسعه محور در حوزه ی زنان و خانواده تاکید و اقدامات دفتر امور بانوان و خانواده را در سطح استان را اثربخش و مطلوب خواند .
گفتنی است دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری نظارت بر اجرای سیاست های حوزه ی زنان و خانواده ی استان در تمامی حوزه ها را بر عهده دارد و در تلاش است با حاکمیت رویکردی توسعه محور و همه جانبه مسایل این حوزه را مورد پایش و ارزیابی و بررسی قرار داده و دغدغه مندانه فرصت  توسعه و  ارتقای  شاخص های توسعه ی  وضعیت زنان و خانواده فراهم کند.
۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۳۷