اخبار

*سومین مدیر زن اداره کل شیلات استان سیستان وبلوچستان در شهرستان دلگان منصوب شد /حضور زنان توانمند ،متخصص در حوزه ی مدیریتی عاملی برای توسعه ی همه جانبه

 
زهرا ابراهیمی با اعلام این خبر گفت :خوشبختانه اداره کل شیلات توجه ویژه ای به حضور زنان در سپهر مدیریتی بویژه در شهرستان ها دارد و زنان توانمند این سازمان پیش از این در شهرستان های سیب و سوران،هیرمند و اکنون دلگان به عنوان رییس اداره منصوب شده اند.
 وی خاطر نشان کرد :رحیمه خمر سومین بانویی است که در این اداره کل ،سرپرستی  اداره ی یک شهرستان را بر عهده می گیرد .
وی ضمن قدر دانی از نگاه ویژه ی مدیرکل شیلات استان و فرمانداران شهرستان های یاد شده ،حضور زنان توانمند ،متخصص را در حوزه ی مدیریتی عاملی برای توسعه ی زیربنایی بویژه در تقویت و پرورش سرمایه ی انسانی عنوان و بر حضور هر چه بیشتر زنان  متخصص در مدیریت های ارشد تاکید کرد .
 
 
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۲۰