اخبار

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری تاکید کرد : *تقویت مسئولیت های اجتماعی بخش خصوصی با هدف ارتقای فعالیت های توسعه ای*

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری تاکید کرد :  *تقویت مسئولیت های اجتماعی بخش خصوصی با هدف ارتقای فعالیت های توسعه ای*

زهرا ابراهیمی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در دیدار با مدیر عامل کارخانه جات آرد سیستان و بلوچستان ضمن تاکید بر زمینه های مشترک همکاری گفت:تقویت مسئولیت های اجتماعی بخش خصوصی به ارتقای فعالیت های توسعه ای منجر می شود .

وی خاطر نشان کرد :مسئولیت اجتماعی نهاد های مختلف بویژه بخش خصوصی  ظرفیت مهمی است که به ما در تسریع اهدافمان ،یاری می کند و ضرورت دارد با شناسایی این ظرفیت ها و ایجاد پل ارتباطی ،ساز و کاری تعیین شود تا ظرفیت خیرین به درستی، روشنی و آگاهانه برای رفع مشکلات ،کاهش آسیب های اجتماعی،توانمندسازی استفاده شودو دامنه ی کمک ها به تقویت حوزه ی آموزش و اعطای بورس به دانش آموزان واجد شرایط  نیز محقق گردد .

گفتنی است در پایان مدیر عامل کارخانه ی آرد،نیز ضمن اعلام آمادگی از هر گونه کمک و همکاری و تعامل مستمر استقبال کرد.

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۲