اخبار

ضرورت تدوین راهبردهای خلاقانه برای توسعه ی شکوفایی شهری

ضرورت تدوین راهبردهای خلاقانه  برای توسعه ی شکوفایی شهری
 
زهرا ابراهیمی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری در دیدار با رییس شورای شهر زاهدان گفت:بسیاری از رفتارهای توسعه ای و چالش های بنیادین مطرح در ساختار توسعه پایدار در محتوای توسعه شهری شکل می گیرند وزنان از نقش زیادی در توسعه شکوفایی شهری برخوردارند .
وی ضمن ابراز خرسندی از حضور نیروهای توانمند در شورای شهر زاهدان تصریح کرد : همکاری ها دو جانبه میتواند فضای شهری را تبدیل به محیطی مناسب کند تا خانواده ها با فراغ بال بیشتری از ظرفیت های شهری استفاده کنند .
این مسئول  با تاکید بر تدوین راهبردهایی مناسب برای توسعه ی شهر اظهار داشت :تامین امنیت ذهنی و عینی زنان ، مشارکت زنان در امور برنامه ریزی ، تخصیص عادلانه فرصت هایی شغلی به زنان و مردان بویژه در مشاغل مهم و اثرگذار ، زمینه سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی زنان در ابعاد مختلف شهری ، انعکاس دیدگاه ها و نیازهای گروه های مختلف زنان ، توجه به ظرفیت بانوان  در برنامه ریزی های مربوط به  حمل و نقل و تردد در شهرها و بین شهری و امکان دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی و بهداشتی و فراغتی در همه مناطق شهری می تواند شکوفایی شهری را به عینه رقم بزند .
 وی در پایان با اشاره به وجود خانه های مهارت و دفاتر تسهیلگری و سرای کودک در شهر زاهدان خاطر نشان کرد : این مکان ها عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته ی شهر راه اندازی شده اند و میتوان با تقویت آن مسیر توانمندسازی و آموزش جامعه ی محلی را هموار کرد 
در ادامه نیز حسن سپاهی رییس شورای شهر زاهدان نیز بر لزوم همکاری و تعامل هر چه بیشتر تاکید کرد
 
 
۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۵۲