اخبار

آموزش و فرهنگ سلامت ،از طریق زنان توسعه می یابد

آموزش و فرهنگ سلامت ،از طریق زنان توسعه می یابد
 
 
زهرا ابراهیمی ،مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری در دیدار با  گروه خیرین موسسه چتر خوشبختی میهن در زاهدان که به میزبانی اداره کل کمیته ی امداد امام خمینی (رح) و با هدف بررسی وضعیت سلامت بانوان مناطق کم برخوردار به استان سفر کرده و به طور ویژه شرایط شهرستان هیرمند را پوشش خواهند داد گفت : آموزش و فرهنگ سلامت، از طریق زنان توسعه می‌یابد و  زنان هم دریافت کننده و هم ارائه دهندگان اصلی مراقبت‌ها در نظام سلامت هستند و بخش بزرگی از مراقبان بهداشتی در بخش رسمی سلامت را تشکیل میدهند.
وی یاد آور شد دختران امروز، مادران فردا هستند و به واسطه این شرایط قادرند نقش کلیدی در وضعیت بهداشت و سلامت خود، خانواده و جامعه پیرامونشان ایفا نمایند هدف رسیدن به جامعه‌ای سالم در گرو سلامت زنان، مادران و دختران آن جامعه است. 
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری ضمن استقبال از هر گونه فعالیتهای انسان دوستانه که به طور آگاهانه به خدمات‌رسانی در حوزه های مختلف بویژه بهداشتی و درمانی می پردازد گفت : در سفر اخیر به شهرستان هیرمند نیز علاوه بر برنامه ریزی و تدوین یک نظام صحیح برای  توزیع بسته های بهداشتی ،سایر جنبه های حوزه ی درمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است و  این رو، بنابر اهمیت جایگاه زنان در جامعه و نقش آنان در توسعه همه‌جانبه کشور، اطلاع از وضعیت سلامت و بهداشت زنان و شناخت عوامل مؤثر بر آن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های مناسب در جهت اصلاح وضعیت و پیشرفت زنان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سلامت زنان در اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل( MDG’s)   بسیار  تأکید شده خاطر نشان کرد :گرچه مسائل و مشکلات بهداشتی در هر دو جنس دارای اهمیت است لکن توجه به سلامت زنان و دختران از اهمیت بیشتری برخوردار است
به‌گفته مریم تراشی فعال اجتماعی و طراح ایده حمایت از سلامت بانوان مناطق کمتر توسعه یافته ، در این طرح بخش عمده ای از موضوعات زنان و دختران با محوریت سلامت و اشتغال مورد حمایت قرار خواهد گرفت 
 
۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۳۳