اخبار

بررسی چالش ها و ظرفیت پرستاری در استان سیستان و بلوچستان

بررسی چالش ها و ظرفیت پرستاری در استان سیستان و بلوچستان

زهرا ابراهیمی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری در نشست با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ی نظام پرستاری گفت :به دستور و تاکید استاندار محترم بررسی  وضعیت تشکل  نظام پرستاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه پرستاران در نظام درمان بویژه بانوان پرستار که رسالت دوچندانی دارند و چالش های آن در خیز جدید کرونا مضاعف شده ، اظهار داشت: از  تمامی ظرفیت های در دسترس برای رفع مشکلات جامعه ی یاد شده بهره خواهیم برد.

در ادامه این نشست دیگر اعضای هیئت مدیره به تفکیک به بیان چالش های فرا روی جامعه ی هدف پرداخته و خواستار رفع آنان شدند .


۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۸