اخبار

تلاش برای عملیاتی شدن نقشه مهندسی فرهنگی استان سیستان و بلوچستان

تلاش برای عملیاتی شدن نقشه مهندسی فرهنگی استان سیستان و بلوچستان

نشست بررسی راهکارهای تدوین برش استانی نقشه مهندسی سیستان و بلوچستان با حضور اعضای کمیته اجتماعی،زنان و خانواده نقشه  مهندسی فرهنگی به میزبانی دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری و دبیر استانی کمیته اجتماعی، زنان و خانواده،نقشه مهندسی فرهنگی کشور اظهار داشت: در راستای تدوین برش استانی این نقشه در سیستان و بلوچستان ، *پنج کمیته محوری و تخصصی برای اجرای آن در شورای فرهنگ عمومی استان تدوین شده که هر کدام از آنان با تعیین و توصیف  مهم ترین مسائل و مشکلات نسبت به تدوین برش استانی مهندسی فرهنگی استان اقدام خواهد کرد.

زهرا ابراهیمی همچنین در پایان تاکید کرد:کمیته ی یاد شده به بررسی چالش های فرا روی استقرار عدالت اجتماعی با بررسی چهار محور نظیر  مشکلات آسیب های اجتماعی حوزه خانواده،کاهش نشاط اجتماعی و نداشتن روحیه ی تعاون ،کار جمعی و  عدالت قضایی خواهد پرداخت .

۱۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۳۸