اخبار

تدوین برنامه اقدام و عمل فرابخشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار سال ۱۴۰۱

تدوین برنامه اقدام و عمل فرابخشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار سال ۱۴۰۱
 
 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در نشست با نماینده  انجمن های مردم نهاد استان ضمن تاکید بر اهمیت ارایه طریق منسجم،عینی و اثر بخش در راستای بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار استان،اظهار داشت:*تدوین برنامه اقدام و عمل فرابخشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار سال ۱۴۰۱ با تاکید بر تجارب  دفتر در این زمینه و با محوریت نیازسنجی و تعریف مسئولیت مرتبط هر دستگاه و نهادهای مدنی،تدوین شده است.
زهرا ابراهیمی افزود:در کارگروه اجتماعی،فرهنگی،ورزشی و سلامت زنان استان که به ریاست استاندار برگزار شد،کمیته ای تحت عنوان بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار استان به دستور استاندار راه اندازی و در این کمیته به صورت تخصصی تر به مسئله بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار خواهیم پرداخت.
 
این مسئول یاد آور شد:یکی از ارکان مهم کمیته یادشده را،سمن های فعال در این حوزه تشکیل می دهد و به همین جهت ضرورت دارد از ظرفیت انجمن های مردم نهاد برای آموزش و اجرای فرایند توانمندسازی بهره بیشتری برد.
فاطمه زیرکی نماینده انجمن های مردم نهاد  استان نیز در این نشست آمادگی خود را در راستای تشکیل کمیته و تلاش در جهت بهبود وضعیت اعلام کرد .
 
۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۲۲