اخبار

در سفر مدیرکل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری ومشاور استاندار به شهرستان هامون انجام شد:

بررسی زمینه های اشتغال زایی با تاکید بر توسعه مشاغل خانگی

بررسی زمینه های اشتغال زایی با تاکید بر توسعه مشاغل خانگی
با هدف  بررسی ظرفیت های حوزه اشتغالزایی و تاکید استاندار بر اهمیت مولدسازی دارایی ها و توسعه کسب و کار خرد هامون انجام شد:
سفر مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری  به شهرستان هامون
در ادامه نگاهی اجمالی به برنامه های این سفر داشته ایم:
برگزاری نشست بررسی وضعیت شاخص های حوزه بانوان و خانواده شهرستان با حضور فرماندار،معاونین وبخشداران
بازدید از ظرفیت های صنایع دستی و گردشگری شهرستان و بررسی زمینه های توسعه کسب و کار در این حوزه
بازدید و بررسی زمینه های بازآفرینی ظرفیت سوله های بلااستفاده در راستای اشتغال زایی
بازدید و بررسی وضعیت  کارگاه قالیبافی شهر علی اکبر  
بازدید و بررسی  طرح های اشتغالزایی ویژه بانوان پروژه   UNDP در شهرستان
نشست با جمعی از فعالان حوزه اقتصادی و اشتغالزایی بخش تیمور آباد
بازدید از دو سوله بلااستفاده و پیگیری در راستای بکارگیری این ظرفیت ها در حوزه اشتغالزایی بانوان
بازدید،بررسی و پیگیری وضعیت سوله در حال احیای برای ایجاد واحد فرآوری میوه برای اشتغال بانوان و بررسی وضعیت واحد فعال این حوزه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۵۲