اخبار

روند اجرای فاز دوم پارک بانوان زاهدان بررسی شد.

روند اجرای فاز دوم پارک بانوان زاهدان بررسی شد.

 

در نشست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با شهردار زاهدان،آخرین وضعیت پارک بانوان و روند اجرای فاز دوم مجتمع پارک بانوان زاهدان مورد بررسی قرار گرفت.

زهرا ابراهیمی در این نشست ضمن تاکید در تسریع از بهره برداری کامل از پارک،اظهار داشت:با توجه به اینکه فاز نخست پارک اکنون به بهره برداری رسیده ،ضرورت دارد بخش های مختلف آن با اعمال طرحی راهبردی، استاندارد و چندجانبه نگر آماده بهره برداری کامل شهروندان باشد*در این نشست دیگر برنامه های مشترک شهرداری و دفتر نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم گسترش سهم زنان از فضای شهری تاکید شد.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۳:۲۹