اخبار

اجرای فرآیند توانمندسازی جامعه محلی با ایجاد زمینه آموزش و توسعه کسب و کار مشاغل خانگی

اجرای فرآیند توانمندسازی جامعه محلی با ایجاد زمینه آموزش و توسعه  کسب و کار مشاغل خانگی

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در بازدید مرکز چند منظوره شیرآباد،اظهار داشت:دفتر امور بانوان با ایجاد بستر مهارت آموزی،توسعه کسب و کارهای خرد درصدد بهبود وضعیت مناطق بویژه محلات کمتر توسعه یافته است.

زهرا ابراهیمی  درادامه افزود:دفتر امور بانوان برنامه های دیگری نظیر تسهیل در ارایه خدمات معاضدتی،حقوقی و درمانی را در دستور کار خود برای این مناطق و موارد مشابه قرار داده است.

 وی در پایان هدف از اجرای فرآیند توانمندسازی محلات پهنه  شمالی شهر را علاوه بر ارتقای سطح آگاهی ,ایجاد زمینه آموزش سه مهارت و برگزاری  دوره توان افزایی جامعه در زمینه پیشگیری از اعتیاد و ایجاد کتابخانه  عنوان کرد.

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۲۳