اخبار

پیگیری ارایه مشوق های حمایتی برای اشتغال و تسهیلات ضروری بانوان

پیگیری ارایه مشوق های حمایتی برای اشتغال  و تسهیلات ضروری بانوان

مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری در دیدار با مدیرعامل شعب بانک سپه استان اظهار داشت:ارایه تسهیلات ویژه بانوان و تامین سرمایه های خرد از جمله عوامل مهم  احیا و تقویت مشاغل خرد بانوان است.

زهرا ابراهیمی در شرح اهداف دفتر در حوزه حمایت و توسعه کسب و کار بانوان گفت:*تمرکز ما بر اجرای فرایند  توانمندسازی بانوان  در جهت توان افزایی و ارتقای مهارت خانواده هاست و حمایت از اشتغال زنان به  تحقق این هدف کمک می کند.

وی در ادامه ضمن قدر دانی از همکاری بانک سپه در جهت ارایه مشوق های مالی به زنان بر لزوم حمایت از کسب و کار های بانوان تاکید کرد.

۴ تیر ۱۴۰۱ ۰۷:۵۴