اخبار

جلسه تبیین گفتمان سوم زن مسلمان به ریاست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و با حضور مسئول بسیج جامعه زنان ، مشاور امور بانوان تبلیغات اسلامی و مسئول بسیج دانشجویی برگزار گردید.

جلسه تبیین گفتمان سوم زن مسلمان به ریاست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و با حضور مسئول بسیج جامعه زنان ، مشاور امور بانوان  تبلیغات اسلامی و مسئول بسیج دانشجویی برگزار گردید.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اذعان داشت:بحث نهادینه سازی گفتمان الگوی سوم زن مسلمان  که از تاکیدات و فرامین مقام معظم رهبری می باشد به عنوان یک راهبرد در مقابله با الگوهای ارائه شده غربی و شرقی برای زنان،زمینه ساز شکوفایی و تعالی زن مسلمان ایرانی خواهد بود که پیگیری تحقق این سیاست در ابعاد مختلف بسیار حایز اهمیت و اعتبار بوده و براساس اسناد تحول تدوین شده دفترامور بانوان و خانواده،برای نیل به این هدف از تمام ظرفیت های موجود بهره خواهد برد.
زهرا ابراهیمی افزود:شاخصه های  الگوی سوم زن مسلمان باید تبدیل  به گفتمان غالب در جامعه نخبگان و دانشگاهیان گردد و در این حوزه باید با همکاری مشاورین اموربانوان دستگاه های اجرایی استان و با تشریک مساعی و تعامل اقدامات اساسی از جمله برگزاری رویدادها ، همایش ها  و معرفی مصادیق بومی الگوی سوم  زن مسلمان انجام پذیرد.

۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۲۱