اخبار

برگزاری دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان

برگزاری دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان

 

 

 دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و سایر اعضا تشکیل گردید.

زهرا ابراهیمی مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده و دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان در این جلسه اظهار داشت مقوله جمعیت، در اقتدار ملی که آینده کشور به آن گره خورده است اهمیت فراوانی دارد و لزومه تحقق آن رفع موانع، ایجاد انگیزه و فرهنگ سازی میان خانواده هاست از این رو شاخص های کلیدی جمعیتی از جمله نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری (متوسط تعداد فرزند)، نیازمند رصد مستمر و تولید اطلاعات آماری دقیق برای محاسبه و پیش روندهای موجود توسط نهادهای متولی هستند و رسیدن به نتیجه مطلوب همت متعالی همگانی را می طلبد.

وی افزود با توجه به اهمیت تربیت کنشگران جمعیتی استان و اهمیت تأکید اجرای سیاست های جمعیتی به مردم در راستای اجرای مطلوب قانون، ضرورت دارد تربیت کنشگران جمعیت به عنوان یک محور مهم هدف گذاری شود.

رحمدل بامری معاون سیاسی و اجتماعی خاطر نشان کرد بایستی در بحث حمایت از خانواده و ترویج فرزندآوری بسیار هوشمندانه عمل کرد و کمیته هایی که در قانون مورد تاکید قرار گرفته اند ضرورت دارد بصورت تخصصی در اجرای قانون اهتمام داشته باشند و آمار در این خصوص با روش های علمی و تخصصی و کاربردی متقن، ارائه گردد و برای تشویق و ترغیب مردم از ظرفیت علما، شوراها و خطبا استفاده شود که این امر می تواند دستاوردهای بسیاری به دنبال داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار نیز  به اهمیت سازمان های مردم نهاد در این مقوله اشاره کرد و اظهار داشت دستگاه های اجرایی می بایست در خصوص جذب اعتبارات لازم برای سازمانهای مردم نهاد حوزه کاری خود اهتمام ورزند.

همچنین تأکید کرد تشریح و تبیین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و التزام به اجرای مفاد آن در جلسه آتی شورای اداری استان مطرح و با تعریف مشوق های استانی و پرداخت به کارمندان دارای فرزند بیشتر از طریق صندوق های قرض الحسنه ادارات و سایر مکانیزم های حمایت کننده در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

۱۷ مهر ۱۴۰۱ ۱۱:۲۲