اخبار

نشست مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با رئیس مرکز نوآوری شهرستان زهک

نشست مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با رئیس مرکز نوآوری شهرستان زهک
 
زهرا ابراهیمی در این نشست با تاکید بر ایجاد و راه اندازی خانه های خلاق و مهارت در سطح استان به منظور فراهم ساختن بستری برای توانمند سازی بانوان و دختران اظهار داشت: ایجاد و گسترش مکان هایی در حوزه مهارت آموزی و توانمندسازی با هدف توسعه شاخص های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با رویکرد کسب و کار اجتماعی  از اهداف اصلی دفتر می باشد،همچنین از برنامه های اصلی دفتر برنامه ریزی جهت آموزش های کسب و کار ، برندسازی،بسته بندی محصولات ،مارکتینگ،تجاری سازی و همچنین کمک به بازاریابی و بازار سازی محصولات هدف بوده است که بر این اساس در سال گذشته 13دوره مهارتی در زمینه کسب و کار برنامه ریزی و برگزار گردیده است.
همچنین با توجه به بازدید اخیر مدیرکل امور بانوان و خانواده از ظرفیت های شهرستان زهک مقرر گردید در راستای مولد سازی دارایی ها از فضاهای مازاد شناسایی شده در بخش جزینک جهت ایجاد خانه مهارت و خانه خلاق دانش آموزی بهره گیری شود.
در ادامه ضمن تقدیر از اهتمام رئیس مرکز نوآوری در خصوص ورود شرکت های فعال مرکز به بازار و تأمین منابع مالی مورد نیاز نیز راهنمایی لازم انجام گرفت.
۲۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۶